Home / پیام نور

پیام نور

ثبت نام بدون کنکور پیام نور داره‌رش محمدسلطان – درمران سفلی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور داره‌رش محمدسلطان – درمران سفلی دانشگاه پیام نور داره‌رش محمدسلطان – درمران سفلی یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور داره‌رش محمدسلطان – درمران سفلی در …

بیشتر بخوانید

ثبت نام بدون کنکور پیام نور تختگاه صفیار سلطان – تختگاه صورت خانم

ثبت نام بدون کنکور پیام نور تختگاه صفیار سلطان – تختگاه صورت خانم دانشگاه پیام نور تختگاه صفیار سلطان – تختگاه صورت خانم یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور تختگاه صفیار …

بیشتر بخوانید

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دره‌یاب – دهتوت سفلی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دره‌یاب – دهتوت سفلی دانشگاه پیام نور دره‌یاب – دهتوت سفلی یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور دره‌یاب – دهتوت سفلی در دو بازی زمانی …

بیشتر بخوانید

ثبت نام بدون کنکور پیام نور آسمان دره – آفریان سفلی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور آسمان دره – آفریان سفلی دانشگاه پیام نور آسمان دره – آفریان سفلی یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور آسمان دره – آفریان سفلی در …

بیشتر بخوانید

ثبت نام بدون کنکور پیام نور فرودگاه سنندج – فطره زمین

ثبت نام بدون کنکور پیام نور فرودگاه سنندج – فطره زمین دانشگاه پیام نور فرودگاه سنندج – فطره زمین  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور فرودگاه سنندج – فطره زمین  در …

بیشتر بخوانید

ثبت نام بدون کنکور پیام نور ونینه علیا – هانه شیخان

ثبت نام بدون کنکور پیام نور ونینه علیا – هانه شیخان دانشگاه پیام نور ونینه علیا – هانه شیخان یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور ونینه علیا – هانه شیخان در …

بیشتر بخوانید

ثبت نام بدون کنکور پیام نور توت سرخان – توتوندره

ثبت نام بدون کنکور پیام نور توت سرخان – توتوندره دانشگاه پیام نور توت سرخان – توتوندره یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور توت سرخان – توتوندره در دو بازی زمانی …

بیشتر بخوانید

ثبت نام بدون کنکور پیام نور جدآقایه – چاغربلاغ

ثبت نام بدون کنکور پیام نور جدآقایه – چاغربلاغ دانشگاه پیام نور جدآقایه – چاغربلاغ یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور جدآقایه – چاغربلاغ در دو بازی زمانی برای نیم سال …

بیشتر بخوانید

ثبت نام بدون کنکور پیام نور اسپه‌ریز – المانه

ثبت نام بدون کنکور پیام نور اسپه‌ریز – المانه دانشگاه پیام نور اسپه‌ریز – المانه  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور اسپه‌ریز – المانه  در دو بازی زمانی برای نیم سال …

بیشتر بخوانید

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گل تپه سفلی – گل قباغ

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گل تپه سفلی – گل قباغ دانشگاه پیام نور گل تپه سفلی – گل قباغ  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور گل تپه سفلی – …

بیشتر بخوانید

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گزگزاره علیا – گمدره

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گزگزاره علیا – گمدره دانشگاه پیام نور گزگزاره علیا – گمدره یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور گزگزاره علیا – گمدره در دو بازی زمانی …

بیشتر بخوانید

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کیله عباس‌آباد – کیوله

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کیله عباس‌آباد – کیوله دانشگاه پیام نور کیله عباس‌آباد – کیوله یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور کیله عباس‌آباد – کیوله در دو بازی زمانی …

بیشتر بخوانید

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کوخ مامو – کویره گویزه

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کوخ مامو – کویره گویزه دانشگاه پیام نور کوخ مامو – کویره گویزه  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور کوخ مامو – کویره گویزه  در …

بیشتر بخوانید

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کانی گلی – کانی گویز

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کانی گلی – کانی گویز دانشگاه پیام نور کانی گلی – کانی گویز  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور کانی گلی – کانی گویز  در …

بیشتر بخوانید

ثبت نام بدون کنکور پیام نور انجینه ابراهیم جنوبی – انجینه ابراهیم شمالی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور انجینه ابراهیم جنوبی – انجینه ابراهیم شمالی دانشگاه پیام نور انجینه ابراهیم جنوبی – انجینه ابراهیم شمالی  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور انجینه ابراهیم …

بیشتر بخوانید

ثبت نام بدون کنکور پیام نور حسین‌آباد کمرزرد – حسین‌آباد گرگان

ثبت نام بدون کنکور پیام نور حسین‌آباد کمرزرد – حسین‌آباد گرگان دانشگاه پیام نور حسین‌آباد کمرزرد – حسین‌آباد گرگان یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور حسین‌آباد کمرزرد – حسین‌آباد گرگان در …

بیشتر بخوانید

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دینه‌سر رکن‌کلا – رضوان‌کلا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دینه‌سر رکن‌کلا – رضوان‌کلا دانشگاه پیام نور دینه‌سر رکن‌کلا – رضوان‌کلا یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور دینه‌سر رکن‌کلا – رضوان‌کلا در دو بازی زمانی …

بیشتر بخوانید

ثبت نام بدون کنکور پیام نور شاه‌ناجر – شب‌خسکاج

ثبت نام بدون کنکور پیام نور شاه‌ناجر – شب‌خسکاج دانشگاه پیام نور شاه‌ناجر – شب‌خسکاج  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور شاه‌ناجر – شب‌خسکاج  در دو بازی زمانی برای نیم سال …

بیشتر بخوانید

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سنگ‌جار – سنگ‌سرا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سنگ‌جار – سنگ‌سرا دانشگاه پیام نور سنگ‌جار – سنگ‌سرا  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور سنگ‌جار – سنگ‌سرا  در دو بازی زمانی برای نیم سال …

بیشتر بخوانید

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دشت‌نظیر – دلسم

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دشت‌نظیر – دلسم دانشگاه پیام نور دشت‌نظیر – دلسم  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور دشت‌نظیر – دلسم  در دو بازی زمانی برای نیم سال …

بیشتر بخوانید

ثبت نام پیام نور واحد شورمست – شورمست‌رودبار   

ثبت نام پیام نور واحد شورمست – شورمست‌رودبار ثبت نام بدون کنکور واحد شورمست – شورمست‌رودبار   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شورمست – شورمست‌رودبار   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه …

بیشتر بخوانید