Home / مدارس نمونه و تیزهوشان

مدارس نمونه و تیزهوشان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی داره‌رش محمدسلطان – درمران سفلی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی داره‌رش محمدسلطان – درمران سفلی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی داره‌رش محمدسلطان – درمران سفلی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

بیشتر بخوانید

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان داره‌رش محمدسلطان – درمران سفلی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان داره‌رش محمدسلطان – درمران سفلی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان داره‌رش محمدسلطان – درمران سفلی : آزمون مدارس تیزهوشان داره‌رش محمدسلطان – درمران سفلی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

بیشتر بخوانید

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان داره‌رش محمدسلطان – درمران سفلی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان داره‌رش محمدسلطان – درمران سفلی مدارس تیزهوشان داره‌رش محمدسلطان – درمران سفلی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

بیشتر بخوانید

ثبت نام مدارس شاهد داره‌رش محمدسلطان – درمران سفلی

ثبت نام مدارس شاهد داره‌رش محمدسلطان – درمران سفلی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد داره‌رش محمدسلطان – درمران سفلی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد داره‌رش محمدسلطان – درمران سفلی طبق روال سال …

بیشتر بخوانید

کارت ورود به جلسه تیزهوشان داره‌رش محمدسلطان – درمران سفلی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان داره‌رش محمدسلطان – درمران سفلی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان داره‌رش محمدسلطان – درمران سفلی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

بیشتر بخوانید

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد تختگاه صفیار سلطان – تختگاه صورت خانم

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد تختگاه صفیار سلطان – تختگاه صورت خانم با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد تختگاه صفیار سلطان – تختگاه صورت خانم می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت …

بیشتر بخوانید

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تختگاه صفیار سلطان – تختگاه صورت خانم

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تختگاه صفیار سلطان – تختگاه صورت خانم کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان تختگاه صفیار سلطان – تختگاه صورت خانم را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت …

بیشتر بخوانید

ثبت نام مدارس شاهد تختگاه صفیار سلطان – تختگاه صورت خانم

ثبت نام مدارس شاهد تختگاه صفیار سلطان – تختگاه صورت خانم ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد تختگاه صفیار سلطان – تختگاه صورت خانم در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد تختگاه صفیار سلطان – …

بیشتر بخوانید

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تختگاه صفیار سلطان – تختگاه صورت خانم

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تختگاه صفیار سلطان – تختگاه صورت خانم مدارس تیزهوشان تختگاه صفیار سلطان – تختگاه صورت خانم  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی …

بیشتر بخوانید

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تختگاه صفیار سلطان – تختگاه صورت خانم  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تختگاه صفیار سلطان – تختگاه صورت خانم   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تختگاه صفیار سلطان – تختگاه صورت خانم : آزمون مدارس تیزهوشان تختگاه صفیار سلطان – تختگاه صورت خانم هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت …

بیشتر بخوانید

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تختگاه صفیار سلطان – تختگاه صورت خانم

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تختگاه صفیار سلطان – تختگاه صورت خانم ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تختگاه صفیار سلطان – تختگاه صورت خانم  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر …

بیشتر بخوانید

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دره‌یاب – دهتوت سفلی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دره‌یاب – دهتوت سفلی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان دره‌یاب – دهتوت سفلی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

بیشتر بخوانید

ثبت نام مدارس شاهد دره‌یاب – دهتوت سفلی

ثبت نام مدارس شاهد دره‌یاب – دهتوت سفلی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد دره‌یاب – دهتوت سفلی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد دره‌یاب – دهتوت سفلی طبق روال سال های اخیر در …

بیشتر بخوانید

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دره‌یاب – دهتوت سفلی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دره‌یاب – دهتوت سفلی مدارس تیزهوشان دره‌یاب – دهتوت سفلی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

بیشتر بخوانید

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دره‌یاب – دهتوت سفلی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دره‌یاب – دهتوت سفلی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دره‌یاب – دهتوت سفلی : آزمون مدارس تیزهوشان دره‌یاب – دهتوت سفلی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

بیشتر بخوانید

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دره‌یاب – دهتوت سفلی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دره‌یاب – دهتوت سفلی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دره‌یاب – دهتوت سفلی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

بیشتر بخوانید

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آسمان دره – آفریان سفلی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آسمان دره – آفریان سفلی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آسمان دره – آفریان سفلی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

بیشتر بخوانید

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آسمان دره – آفریان سفلی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آسمان دره – آفریان سفلی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آسمان دره – آفریان سفلی : آزمون مدارس تیزهوشان آسمان دره – آفریان سفلی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

بیشتر بخوانید

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آسمان دره – آفریان سفلی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آسمان دره – آفریان سفلی مدارس تیزهوشان آسمان دره – آفریان سفلی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

بیشتر بخوانید

ثبت نام مدارس شاهد آسمان دره – آفریان سفلی

ثبت نام مدارس شاهد آسمان دره – آفریان سفلی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد آسمان دره – آفریان سفلی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد آسمان دره – آفریان سفلی طبق روال سال …

بیشتر بخوانید

کارت ورود به جلسه تیزهوشان آسمان دره – آفریان سفلی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان آسمان دره – آفریان سفلی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان آسمان دره – آفریان سفلی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

بیشتر بخوانید